Rejestr wydanych zaświadczeń

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 Jarosław Nurek (24 lutego 2020)
Opublikował: Anna Merta (25 lutego 2020, 13:40:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2405