Arkusze ocen uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i  placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Jarosław Nurek - Dyrektor Szkoły (24 lutego 2020)
Opublikował: Anna Merta (17 marca 2020, 18:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2328