Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwum 

Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły 

Dział: Dyrektor Szkoły 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Joanna Woźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 (3 października 2017)
Opublikował: Anna Koba (3 października 2017, 16:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2670