Zarządzenia Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie r.szk. 2018/2019

Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z 1 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 'Regulaminu oceniania pracy nauczycieli/wychowawców w SOSW Nr 1 w Częstochowie' (24kB) word
Zarządzenie Nr 2/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w SOSW Nr 1 w Częstochowie (24kB) word
Zarządzenie nr 3/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy ak (16kB) word
Zarządzenie nr 4/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu wycieczek w SOSW Nr 1 w Częstochowie (31kB) word
Załącznik do Zarządzenia 4/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie (29kB) word
Zarządzenie Nr 5/2018/2019 Dyrektoea SOSW Nr 1 w Częstochowie z 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1/2019 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSW Nr 1 w Częstochowie (31kB) word
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie (31kB) word
Zarządzenie Nr 6/2018/2019 z 18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku zaktualizowanej PolitykiBezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w SOSW Nr 1 w Częstochowie (44kB) word
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w SOSW Nr 1 w Częstochowie (151kB) word
Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa - Rejestr czynności (58kB) word
Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa - Upoważnienie do przetwarzania danych (15kB) word
Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa - Rejestr upoważnień (12kB) word
Załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa - Zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa danych (14kB) word
Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa - Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (134kB) word
Zarządzenie nr 6 a/2018/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Dyrektora SOS-W nr 1 w Częstochowie w sprawie: wprowadzenia monitoringu w SOS-W nr 1 w Częstochowie (17kB) word
Zarządzenie Nr 7/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur oceniania pracowników pedagogicznych w SOSW Nr 1 w Częstochowie' (31kB) word
Zarządzenie nr 8/2018/2019 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Częstochowie z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji składników majątku trwałego oraz odpowiedzialności za powierzone mienie w SOSW 1 (119kB) word
Zarządzenie nr 9/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania z funkcji zastępcy dyrektora w SOSW Nr 1 (17kB) word
Zarządzenie nr 10/2018/2019 Dyrektora SOSW Nr 1 w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania na stanowisko zastępcy dyrektora w SOSW Nr 1 w Częstochowie (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Galle, Dyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie (15 listopada 2018)
Opublikował: Renata Krystek (15 listopada 2018, 10:54:58)
Podmiot udostępniający: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 1

Ostatnia zmiana: Renata Krystek (14 października 2019, 20:01:59)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9427