Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.

Bilans za 2018 r.
Rachunek zysków i strat za 2018 r.
Informacje dodatkowe za 2018 r.
Załączniki do informacji dodatkowej Sprawozdania Finansowego za 2018 r.
Zestawienie zmian w funduszu za 2018

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (10 maja 2019)
Opublikował: Wojciech Dostal (10 maja 2019, 13:08:55)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Wojciech Dostal (13 maja 2019, 12:18:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2143