Sprawozdanie Finansowe za 2019r.

Bilans za 2019 r.
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania
Zmiany w funduszu jednostki IV LO
Zestawienie do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (8 maja 2020)
Opublikował: Wojciech Dostal (8 maja 2020, 11:45:59)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2163