Nabór na stanowisko - SAMODZIELNY REFERENT

 
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
ogłasza konkurs na wolne stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT   w wymiarze etatu 1,00  (40/40) na czas określony
Wymagania: 
1.     Dyplom ukończenia studiów.
2.     Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe na stanowisku samodzielny referent- kserokopie (oryginały do wglądu). 
3.     Oświadczenie o niekaralności
4.     Posiadanie obywatelstwa polskiego 
5.     Curriculum Vitae 
6.      List motywacyjny 
7.     Opinie, referencje, świadectwa pracy – jeśli kandydat je posiada. 
  
Wymagania dodatkowe: 
1.     Znajomość przepisów z zakresu obsługi kancelaryjnej wraz z elementami Prawa Oświatowego. 
2.     Znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej będzie dodatkowym atutem. 
3.     Biegła znajomość obsługi komputera. 
4.     Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta 
  
Wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności predyspozycji na wnioskowanym stanowisku pracy: 
  
wykształcenie wyższe, sumienność, zdyscyplinowanie, wysoka kultura osobista, preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 
Wymagane dokumenty należy składać do sekretariatu VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Łukasińskiego42, 42-200 Częstochowa w terminie  do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 12:00

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
(-) Tadeusz Kałużny

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Kałużny - dyrektor liceum (16 listopada 2017)
Opublikował: Elżbieta Piątkiewicz (16 listopada 2017, 12:08:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3118