Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy, a oceny roczne uzyskane z tych zajęć wlicza się do średniej ocen ucznia. 

Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania zamieszczone są w statutach poszczególnych szkół - zakładka "Statut".

metryczka


Wytworzył: mgr Krzysztof Stępień - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (1 marca 2010)
Opublikował: szewczyk_m (12 września 2008, 17:41:17)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Technicznych

Ostatnia zmiana: Aneta Ślęzak (2 lipca 2017, 19:34:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872