Dot.: wykazu zużytych składników mienia

Częstochowa, 23.07.2021 rok

Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy
Jednostek

Dot.: wykazu zużytych składników mienia 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego Miasta Częstochowy stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami ruchomego majątku Gminy Miasto Częstochowy, informuje  o możliwości przejęcia określonych składników mienia ruchomego, wymienionych w załączniku do pisma.

W przypadku zainteresowania, prosimy o pisemną informację w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 roku.
Wykaz zużytego sprzętu (30kB) word

metryczka


Wytworzył: p.o Dyrektor szkoły Izabela Laska (26 lipca 2021)
Opublikował: Jolanta Skórka (26 lipca 2021, 16:47:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371