Dotyczy wykazu zużytego sprzętu

Częstochowa, 21.09.2021 rok
Szanowni PaństwoDyrektorzy/KierownicyJednostek

Dot.: wykazu zużytych składników mienia 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego Miasta Częstochowy stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami ruchomego majątku Gminy Miasto Częstochowy, informuje  o możliwości przejęcia określonych składników mienia ruchomego, wymienionych w załączniku do pisma.Osoby zainteresowane, prosimy o pisemną informację w terminie do dnia 05.10.2021 roku.W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o wyborze decydować będzie kolejność nadesłania.
mgr Izabela Laska
Dyrektor Szkoły Wykaz zużytego sprzętu (87kB) word

metryczka


Wytworzył: dyrektor ZSTiO Izabela Laska (21 września 2021)
Opublikował: Jolanta Skórka (21 września 2021, 11:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1003