Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: mgr Maciej Wawrzaszek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 (8 maja 2019)
Opublikował: Ewa Białas (8 maja 2019, 20:21:27)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 13

Ostatnia zmiana: Ewa Białas (9 maja 2019, 08:23:04)
Zmieniono: 4

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2648