Arkusze ocen absolwentów


Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Gimnazjum nr 16 Ryszard Stefaniak (27 maja 2017)
Opublikował: Janusz Frej (27 maja 2017, 22:15:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1454