Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych dyrektora


Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Gimnazjum nr 16 Jarosław Nurek (27 maja 2017)
Opublikował: Janusz Frej (28 maja 2017, 22:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4396