Akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników


Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894)
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Gimnazjum nr 16 Jarosław Nurek (27 maja 2017)
Opublikował: Janusz Frej (28 maja 2017, 22:09:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415