Teczki osobowe byłych pracowników przedszkola

Typ:Archiwum

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.

Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szymańska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 (7 stycznia 2008)
Opublikował: szymanska_e (20 lutego 2008, 19:22:37)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czech (29 grudnia 2017, 10:14:40)
Zmieniono: 29.12.2017r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1827