Elektroniczny nabór do klas I na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie

Elektroniczny nabór do klas I na rok 2018/19 NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00. Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski. Elektroniczny nabór do klas I na rok 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 11 (77kB) word

metryczka


Wytworzył: mgr Maria Świniarska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie (26 lutego 2018)
Opublikował: Anna Kowalczyk (26 lutego 2018, 20:02:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3211