Informacja dotycząca sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im.M.Dąbrowskiej informuje, że realizując obowiązek wynikający z paragrafu 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe ( szkoły/ przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: mgr Maria Świniarska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 (9 maja 2019)
Opublikował: Anna Szopa (9 maja 2019, 14:48:09)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 11

Ostatnia zmiana: Anna Szopa (9 maja 2019, 15:27:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2863