Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTR UMÓW Z RODZICAMI

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie. Dostęp do danych prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

KSIĘGI INWENTARZOWE KSIĘGOZBIORU

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie. Dostęp do ksiąg bez ograniczeń. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 [...]

EWIDENCJA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

REJESTR WYPADKÓW PRACOWNIKÓW

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Dostęp dla osób/instytucji, które wykażą interes prawny.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 [...]

DZIENNIK KORESPONDENCJI

Dostęp: pokój INTENDENTA w Miejskim Przedszkolu nr 41 w CzęstochowieDostęp do danych z dziennika prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. [...]

KSIĘGA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Dostęp do danych z księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie [...]

KSIĘGA KONTROLI

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

KSIĘGI INWENTARZOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w CzęstochowieDostęp do ksiąg bez ograniczeń.Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. [...]

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w CzęstochowieDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Art. 254 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

DZIENNIKI ZAJĘĆ

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w CzęstochowieDostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

metryczka