rejestr absolwentów

rejestr absolwentów szkoły

Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawny

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2010, nr 156, poz. 1047 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bieć - dyrektor Zespołu Gimnazjów (2 września 2013)
Opublikował: drogowska_m (18 października 2013, 12:22:15)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Drogowska (19 maja 2017, 10:38:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1918