arkusze ocen

arkusze ocen uczniów i słuchaczy 

Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawny; 

Dział: sekretariat szkoły

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. ze zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz.U. 2013 nr 0 poz. 384 ze zm.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bieć - dyrektor Zespołu Gimnazjów (2 września 2013)
Opublikował: drogowska_m (10 października 2013, 12:18:58)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Drogowska (5 stycznia 2018, 08:41:44)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2047