Dzienniki nauczania indywidualnego absolwentów

Dostęp: archiwum Zespołu Gimnazjów;  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.; 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375;
Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.;

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bieć - dyrektor Zespołu Gimnazjów (22 maja 2017)
Opublikował: Małgorzata Drogowska (22 maja 2017, 10:16:14)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Drogowska (5 stycznia 2018, 08:32:57)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2600