Ewidencja wypożyczeń

dostęp: biblioteka szkolna, dla osób wykazujących interes prawny


podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bieć - dyrektor Zespołu Gimnazjów (25 maja 2017)
Opublikował: Małgorzata Drogowska (25 maja 2017, 10:59:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832