Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet Dyrektora szkoły, udostępnianie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych;

podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działałnosci wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. nr 23, poz.225 z 2002r. z późn. zm.;
ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bieć - dyrektor Zespołu Gimnazjów (25 maja 2017)
Opublikował: Małgorzata Drogowska (25 maja 2017, 11:22:26)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Drogowska (5 stycznia 2018, 08:20:34)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1456