Kontrole w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1
2
3
4
5
6
7
8


Kontrole przeprowadzone w 2022 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w CzęstochowiePrawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz ustalania i wypłacania świadczeń.13.01.2022

Brak zaleceń

2
Państwowa Inspekcja PracyPrzestrzeganie przepisów prawa pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych11.02.2022Brak zaleceń
3
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOcena stanu sanitarno - higienicznego29.03.2022Brak uwag i zaleceń
4
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOcena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania27.06.2022Brak stwierdzonych nieprawidłowości oraz uwag i zaleceń
5
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta CzęstochowyKontrola stanu technicznego obiektu szkoły w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”29.06.2022Brak zaleceń
6
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOcena warunków sanitarno – higienicznych obiektu w trakcie trwania formy wypoczynku dzieci i młodzieży – półkolonia letnia.1.07.2022Brak zaleceń
7
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie