Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr dzieci

Typ:RejestrDostęp:Kancelaria Dyrektora Miejskiego  Przedszkola Nr 10 w Częstochowie , "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Ustawa  z [...]

Zarządzenia dyrektora przedszkola

Typ: RejestrDostęp: Dostępne w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 Dział: Miejskie Przedszkole nr 10 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty zz dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie Przedszkole nr 10Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  [...]

Księga inwentarzowa

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji i głównej księgowejDział: Miejskie Przedszkole Nr 10Podstawa prawna: "Jednolity, rzeczowy wykaz akt Miejskiego Przedszkola Nr 10" w oparciu o Wyciąg z jednolitego,rzeczowego wykazu akt dla [...]

Rejestr wypadków

Typ: Rejestr Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 dla osób, które wykażą interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole nr 10Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie [...]

Teczki osobowe byłych pracowników

Teczki osobowe byłych pracownikówDostęp: Kancelaria Dyrektora Przedszkola, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 10 Podstawa [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 10Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Książka kontroli

Typ : Rejestr Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie Przedszkole Nr 10 Podstawa prawna:Ustawa o systemie oświaty( art. 39 ust. 1 ) [...]

Dzienniki zajęć

typ:RejestrDostęp: Gabinet Dyrektora Przedszkola, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)".Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10Podstawa prawna: [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do MP 10

Typ: Rejestr.Dostęp: w gabinecie Dyrektora dla osób ,które wykażą interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole nr10Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: Archiwum.Dostęp: u Dyrekcji MP10 dla osób ,które wykażą interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole nr10Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja.Dostęp:  Kancelaria  Dyrektora Przedszkola, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Dział: Miejskie Przedszkole nr10Podstawa prawna: [...]

metryczka