Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Inwentarz- Księga

Typ: EwidencjaDostępność: Za pośrednictwem dyrektoraDział: Miejskie Przedszkole Nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: "Jednolity, rzeczowy wykaz akt Miejskiego Przedszkola Nr 25" w oparciu o Wyciąg z [...]

Dzienniki zajęć

Typ: RejestrDostępność: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekora i wychowawcówDział:  Miejskie Przedszkole Nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: Rozporzadzenie MENIS z dn. 19.02.2002r w [...]

Posiedzenia Rady Pedagogicznej - Protokoły

Typ: Archiwum.Dostępność: Z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole Nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: "Jednolity, rzeczowy wykaz akt Miejskiego Przedszkola Nr 25" w oparty o [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: WykazDostępność:  Za pośrednictwem dyrektora przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole Nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25

Typ: Rejestr Dostępność: Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie przedszkole Nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 [...]

Księgozbiór książek pedagogicznych i książeczek dla dzieci

Typ: Rejestr Dostępność: do wglądu u nauczycieli przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie księgozbioru. Dla pracowników i rodziców dzieci Miejskiego Przedszkola nr 25 Dział: Miejskie Przedszkole nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia [...]

Książka kontroli

Typ : Rejestr Dostępność: Za pośrednictwem dyrektora przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole Nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty( art. 39 ust. 1 ) [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Typ: Archiwum Dostępność: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora przedszkolaDział: Miejskie przedszkole nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [...]

Akta osobowe pracowników

Typ: Archiwum.Dostępność: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora przedszkolaDział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 25 im. "Przyjaciół Kububsia Puchatka"Podstawa prawna: "Jednolity, rzeczowy wykaz akt [...]

Rejestr wypadków

Typ: Rejestr Dostępność: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25  dla osób wykazujących interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka".Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z [...]

Rejestr dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 25

Typ: Rejestr.Dostępność: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25  dla osób wykażujących interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole Nr 25Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25  z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"Podstawa prawna: Art. 254 [...]

metryczka