Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek z paragrafu 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Krystyna Stanik - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie (9 maja 2019)
Opublikował: Beata Dorożyńska (9 maja 2019, 17:44:31)

Ostatnia zmiana: Beata Dorożyńska (9 maja 2019, 18:52:43)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2700