Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr dzieci zapisanych do Miejskiego Przedszkola nr 6

Rejestr dzieci zapisanych do MP nr 6 w CzęstochowieTyp: Rejestr.Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 dla osób, które wykażą interes prawny.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wnioskówTyp: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 6Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 [...]

Dziennik zajęć

Dziennik zajęćArchiwum Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej osobom/ instytucjom wykazującym interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 6Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Protokoły Rady PedagogicznejDostęp: Z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole nr 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Bibloteka- księgozbiór

Biblioteka- księgozbiórTyp: RejestrDostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole nr 6 Podstawa prawna: [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnejDział: Miejskie Przedszkole nr 6 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków

Rejestr wypadkówDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 dla osób, które wykażą interes prawny.  Dział: Miejskie Przedszkole nr 6 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejDostęp: Za pośrednictwem dyrekcji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  [...]

Książka kontroli

Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty - art. 39 ust. 1 [...]

Ewidencja inwentarza

Dostęp: U intendenta przedszkolaPodstawa prawna: " Jednolity,rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola Nr6 w Częstochowie" Na podstawie jednolitego , rzeczowego wykazu akt dla organów gmini zwiazków miedzygminnych z uzupełnieniami Dz.U. Nr [...]

Teczki osobowe zatrudnionych pracowników

Dostęp: Gabinet dyrektora - dla osób ktore wykażą interes prawnyPodstawa prawna: Jednolity,rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola Nr6 w Częstochowie" Na podstawie jednolitego , rzeczowego wykazu akt dla organów gmini zwiazków [...]

Archiwum

Akta osobowe pracowników - od 1972 ( kompletne i niekompletne) Listy płac MP Nr 6 A od 1980- 1992-niekompletne, od  1992 -2000 kompletne. Listy płac MP Nr 6 od 1980 - 1992 - niekompletne, od 1992 - do nadal kompletne Dostęp: [...]

metryczka