Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 14/2023

w sprawie procedury zaopatrzenia pracowników Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w okulary korygujące wzrok [...]

Zarządzenie nr 13

w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie nr 12/2023

w sprawie zebrania z rodzicami [...]

Zarządzenie nr 11

w sprawie: zebrania z rodzicami [...]

Zarządzenie nr 10

w sprawie:wprowadzenie Regulaminu Pracy Zdalnej [...]

Zarządzenie nr 9/2023

w sprawie: wprowadzenie Procedur postępowania w razie wystąpienia wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 9/2023

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024 [...]

Zarządzenie 8/2023

w sprawie wprowadzenie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Uchwała nr 03/2023

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie projektu arkusza organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 4/2023

w sprawie wprowadzenia do stałego korzystania przez pracowników instrukcji [...]

Uchwała nr 02/2023

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Uchwała nr 1/2023

w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023 [...]

Zarządzenia 2023

W sprawie zebrań rodzicielskich [...]

Zarządzenie nr 79 /2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie 75/2022

w sprawie wprowadzenia Programu wsparcia ucznia niebędącego obywatelem Polski w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 74/2022

w sprawie konieczności ograniczenia zużycia paliw i energii [...]

Zarządzenie nr 73/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 72/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie Nr 71/2022

W sprawie: przeprowadzenia próbnego alarmu p/poż z udziałem uczniów kl. I-VIII i wszystkich pracowników szkoły. [...]

Uchwała nr 38/2022

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 70/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie spotkania Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 69/2022

W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych [...]

Zarządzenie nr 68/2022

Zwolnienie z zajęć [...]

Zarządzenie nr 67/2022

W sprawie zwolniej z zajęć [...]

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 06 września 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie w sprawie zwołania zebrań rodzicielskich [...]

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

metryczka