Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprawozdania finansowe przedszkola

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 21 informuje, że  realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz plnów kont dla budżetu państwa, [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 21 realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U z 2016 r., [...]

metryczka