Sprawozdania finansowe przedszkola

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 21 informuje, że  realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz plnów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz 1911 ze zmianami) sprawozdania finasowe przedszkola są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finasów Oświaty i są dostępne pod adresem:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ramona Klama - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 21 (9 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Michalska (9 maja 2019, 10:40:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Michalska (9 maja 2019, 11:02:07)
Zmieniono: akltualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3019