Sprawozdania finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757 

metryczka


Wytworzył: dyrektor Katarzyna Bardzińska (10 maja 2019)
Opublikował: Sebastian Kulig (10 maja 2019, 15:48:16)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 35

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20956