Ogłoszenia

Ogłoszenia

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego, marzec 2021 r.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego, marzec 2021 r. [...]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym  im. Romualda Traugutta w Częstochowie W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia [...]

Informacja dotycząca efektywności energetycznej

Informuję, że II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

Wynik naboru na stanowisko główny księgowy

Wynik naboru na stanowisko główny księgowy [...]

Nabór na stanowisko głównej księgowej

II liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w  Częstochowie, ul. Kilińskiego 62, ogłasza nabór na stanowisko głównej księgowej. Szczegółowe wymagania zawarte są [...]

Nabór na stanowisko konserwatora

Nabór na stanowisko pracy - konserwator [...]

Wynajem sali gimnastycznej w II LO

Wynajem sali gimnastycznej w II LO, w roku szkolnym 2016/2017 [...]

Harmonogram spotkań z rodzicami

Zebrania i konsultacje z rodzicami 06. 09. 2016r. - wywiadówki - godz. 17.00 08. 11. 2016r. - wywiadówki - godz. 17.00 08. 11. 2016r. - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30 20. 12. 2016r. - konsultacje - godz. [...]

Harmonogram zajęć na pływalni II LO 2016-2017

Harmonogram zajęć na pływalni II LO im.Romualda Traugutta w Częstochowie [...]

Harmonogram pracy pływalni II LO w maju 2016 r.

1.05 - Pływalnia zamknięta 2.05 - Pływalnia zamknięta 3.05 - Pływalnia zamknięta 4.05 - Pływalnia czynna od godziny 17.30 5.05 - Pływalnia czynna od godziny 12.00 6.05 - Pływalnia czynna od godziny 17.30 7.05 - Pływalnia czynna od [...]

Harmonogram spotkań z Rodzicami w II LO

08. 09. 2015r. - wywiadówki - godz. 17.00 03. 11. 2015r. - wywiadówki - godz. 17.00 03. 11. 2015r. - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30 01. 12. 2015r. - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30 12. 01. [...]

Harmonogram zajęć na basenie II LO

Harmonogram zajęć na basenie w II Lo im. Romualda Traugutta [...]

Wykaz podręczników w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników w II LO im.Romualda Traugutta w Częstochowie na rok szkolny 2015/2016. [...]

Harmonogram pracy Pływalni II LO im R. Traugutta w maju 2015r.

1.05 – pływalnia zamknięta 2.05 – pływalnia zamknięta 3.05 – pływalnia zamknięta 4.05 – pływalnia zamknięta 5.05 – pływalnia zamknięta 6.05 – pływalnia zamknięta 7.05 – pływalnia czynna od godziny 17.30 8.05 – [...]

Kryteria rekrutacji do II LO im.R.Traugutta

Regulamin rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie na rok szkolny 2015/2016 [...]

Kierunki kształcenia obowiązujące w II LO w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki kształcenia obowiązujące w II LO w roku szkolnym 2015/2016  [...]

Zmiany w Statucie Szkoły

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2015r. dokonano zmian w statucie szkoły: w § 22 zmienioino: 2.1  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (z wyjątkiem prac określonych w punkcie 1.4, 1.5, 1.6 oraz [...]

Regulamin studniówki 2015

Regulamin studniówki [...]

Program profilaktyki

      Program profilaktyki II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie    I. Wstęp.    Założeniem szkolnego programu profilaktyki dla II LO im. R.Traugutta w Częstochowie [...]

Program wychowawczy

Program wychowawczy szkoły [...]

Procedury postępowania

Procedury postępowania [...]

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania [...]

Warunki rekrutacji do II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

Wszystkie informacje o rekrutacji do szkoły zamieszczono na stronie - http://2lo.traugutt.net/strony/34,rekrutacja_2011# [...]

Wykaz zajęć realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" [...]

metryczka