Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie Przedszkole nr 16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  [...]

Książka kontroli

Typ: Rejestr Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji.Dział: Miejskie Przedszkole nr 16 Podstawa prawna:Ustawa o systemie oświaty( art. 39 ust. 1 ) [...]

Kartoteki zarobkowe

Typ: Archiwum  Dostęp: Do wglądu w księgowości dla osób, które wykażą interes prawny.  Dział: Miejskie Przedszkole nr 16  Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Typ: Rejestr  Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie Przedszkole nr 16 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Biblioteka- księgozbiór

Typ: Rejestr Dostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole nr 16  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Książka inwentarzowa

Typ: Rejestr  Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie Przedszkole nr 16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U.nr 76 poz 694 z 2002r.z późniejszymi zmianami) [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Archiwum  Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie przedszkole nr 16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: Z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Dział: Miejskie Przedszkole nr 16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Dziennik zajęć

Archiwum  Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej osobom/ instytucjom wykazującym interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole nr. 16 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w [...]

Rejestr wypadków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 dla osób, które wykażą interes prawny.  Dział: Miejskie Przedszkole nr 16Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w [...]

rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 16Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Akta osobowe

Typ: Ewidencja.Dostęp: dostępne w kancelarii przedszkola osobom, instytucjom, które przedstawią interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole Nr 16Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, [...]

Rejestr dzieci zapisanych do MP nr 16 w Częstochowie

Typ: Rejestr.Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole Nr 16Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, [...]

metryczka