Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów z kontrahentami

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych )Podstawa prawna : art. 39 ustęp 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Ewidencja wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola - Rekrutacja

Dostęp: gabinet  dyrektora, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: art. 39 ustęp 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Umowy cywilno - prawne z rodzicami lub opiekunami prawnymi

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych )Podstawa prawna : art. 39 ustęp 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Ewidencja diagnoza gotowości szkolnej

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp po wskazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektoraPodstawa prawna : ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty [...]

Księga kontroli

Dostęp: gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp:  gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ust. z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Protokoły Rad PedagogicznychDostęp: gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustawa z dni 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Dział: Miejskie Przedszkole nr 19Podstawa prawna: art [...]

Ewidencja inwentarzowa

Książka inwentarzowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dostęp: Gabinet intendenta Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [...]

Ewidencja uczniów/ podopiecznych

Dostęp:gabinet dyrektora. dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników przedszkola

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ust. z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych)  Podstawa prawna: art. 39 ustęp 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Dzienniki zajęć

Dzienniki zajęć Dostęp: pokój nauczycielski, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ust. z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

metryczka