Ogłoszenia

Ogłoszenia

Publikacja sprawozdań finansowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 29 realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U z [...]

INFORMACJA O NABORZE DO W PROJEKTU PN. „Wspomaganie na piątkę”

więcej informacji na na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) lubpod adresem [...]

PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

program przyjęty do realizacji w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie [...]

Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum

bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum zapewnia uczniom miasto [...]

metryczka