Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz sal gimnastycznych

Sala gimnastyczna użytkowana wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie. [...]

WSO

[...]

metryczka