Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie finansowe za2021r.

Bilans za 2021r. [...]

Sprawozdanie Finansowe za 2020r.

Bilans za 2020r. [...]

Sprawozdanie Finansowe za 2019r.

Bilans za 2019 r. [...]

Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.

Bilans za 2018 r. Rachunek zysków i strat za 2018 r. Informacje dodatkowe za 2018 r. Załączniki do informacji dodatkowej Sprawozdania Finansowego za 2018 r. [...]

metryczka