Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów z rodzicami.

Dostęp: u Dyrektora przedszkola jest prawnie ograniczony z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie MEN [...]

Dziennik korespondencji.

Typ: Rejestr. Dostęp: u Dyrektora Przedszkola. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w [...]

Rejestr wypadków pracowników.

Typ: Rejestr. Dostęp u Dyrektora Przedszkola dla osób/instytucji po wykazaniu interesu prawnego. Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księia w Częstochowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie [...]

Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Typ: Rejestr.Dostęp do danych: u Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole [...]

Rejestr wypadków dzieci.

Typ: Rejestr.Dostęp: w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie osobom/instytucjom wykazującym interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w [...]

Dziennik zajęć.

Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej. Dostęp  do danych jest prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w [...]

Rejestr skarg i wniosków.

Typ: Rejestr. Dostęp: w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 Im. Małego Księcia w Częstochowie z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole Nr 35 im. Małego [...]

Biblioteka-księgozbiór.

Typ: Rejestr Dostęp: do wglądu nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki, dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola. Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w [...]

Książka kontroli.

Typ: Rejestr.Dostęp: za pośrednictwem Dyrektora.Dział: Miejskie przedszkole integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r Nr 256 p [...]

Ewidencja Zarządzeń Dyrektora.

Typ: Ewidencja.  Dostęp: u Dyrektora przedszkola.Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej.

Typ: Rejestr.Dostęp: za pośrednictwem Dyrektora. Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.2004 Nr 256 poz 2572 ze zmianami). [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typ: Ewidencja.Dostęp: U intendenta przedszkola.Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 1994r nr 121 poz. 591) [...]

Kronika Przedszkolna od 1955 r.

Typ: Archiwum.Dostęp: U dyrektora przedszkola.Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35Podstawa prawna: Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14-VII-1983. Rozporz. Ministra Kultury z dnia 16IX-2002r w sprawie postępowania [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.

Typ: Rejestr.Dostęp: U dyrektora przedszkola , dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony z zachowaniem zasad Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r  o ochronie danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35Podstawa [...]

Teczki osobowe zatrudnionych pracowników.

Typ: Archiwum.Dostęp: U dyrektora przedszkola prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.Podstawa prawna:" [...]

metryczka