Kontrole przeprowadzone w roku 2016

L.p.
Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroli
Termin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu.
2 marca 2016
Bez zaleceń
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola z częścią żywieniową.
2 marca 2016
Bez zaleceń
3.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola kompleksowa z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego przedszkola oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
2 marca 2016
Bez zaleceń
4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena realizacji programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia".
22 kwietnia 2016
Bez zaleceń.
5,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola tematyczna oceny stanu sanitarnego przedszkola w czasie trwania dyżuru wakacyjnego oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.
8 lipca 2016
Bez zaleceń
6.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach O/Częstochowa
Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.
20 lipca 2016
Bez zaleceń
7.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji:
1. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego podłogę w sali zajęć dzieci 5 letnich na I piętrze.
2. Zapewnić właściwe oświetlenie wraz z osłonami w sali zajęć ruchowych.
28 września 2016
Zalecenie Nr1
-termin do 31-VIII-2017.

Zalecenie Nr 2 wykonać niezwłocznie.metryczka


Wytworzył: Małgorzata Jezierska Dyrektor MPI nr 35 (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Lidia Jasińska (27 kwietnia 2016, 23:19:03)

Ostatnia zmiana: Bożena Długosz (30 kwietnia 2017, 21:50:28)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2917