Kontrole przeprowadzone w 2015 roku.

L.p.
Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroli
Termin przeprowadzenia
            kontroli
Efekt kontroli
1.
Państwowa Inspekcja Pracy
Ocena przestrzegania prawa pracy w tym przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych oraz przestrzegania przepisów BHP
8 stycznia 2015
Uwagi:
Przestrzeganie zasady polegającej na zakazie nadmiernego rozdrabniania i udzielania urlopów wypoczynkowych w wielu częściach po udzieleniu pracownikowi co najmniej dwutygodniowego urlopu.
2.
Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie
Realizacja zajęć rewalidacyjnych.
9 lutego 2015
Bez zaleceń
3.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kompleksowa kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola, przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
3 marca 2015
Bez zaleceń.
4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego z wypełnieniem arkusza.
3 marca 2015
Bez zaleceń.
5.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
22 maja - 3 czerwca 2015
Bez zaleceń.
6.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola Problemowa w zakresie oceny stanu dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
25 maja 2015
Zalecenia:
1. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego podłogę w sali zajęć dla dzieci 5 letnich na I piętrze.
2. Zapewnić właściwe oświetlenie wraz z osłonami w sali zajęć ruchowych. Termin realizacji 31 sierpnia 2016
7.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola w czasie trwania dyżuru wakacyjnego.
31 sierpnia 2015
Bez zaleceń.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Jezierska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 (31 sierpnia 2015)
Opublikował: Bożena Długosz (29 kwietnia 2016, 19:16:14)

Ostatnia zmiana: Bożena Długosz (12 maja 2017, 01:08:11)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3029