Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: W godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 ul. św. Rocha 247, 42-221 CzęstochowaPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) Dział:Miejskie Przedszkole nr 32 ul. św. Rocha 247, 42-221 [...]

Rejestr umów cywilno - prawnych z rodzicami

Dostęp:dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 ul. św. Rocha 247  [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ:Rejestr   Dostęp: gabinet dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 - po wykazaniu interesu prawnego Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i [...]

Księga protokołów Rad Pedagogicznych

Typ:Rejestr Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 Podstawa prawna: [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Typ: Rejestr  Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze [...]

Książka kontroli

Typ: Rejestr  Dostęp: w gabinecie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie Dział: Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie Podstawa prawna:art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola

RejestrDostęp: Kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w CzęstochowieDział: Miejskie Przedszkole nr 32Podstawa prawna:"dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Uchwały Rad Pedagogicznych

EwidencjaDostęp: W gabinecie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32Dział: Miejskie Przedszkole nr 32Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Ewidencja osób zatrudnionych Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 Dział: Miejskie Przedszkole nr 32Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974-Kodeks Pracy ( Dz.U.Nr 21 poz 94 ze zmianami) [...]

Dzienniki zajęć

EwidencjaDostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: Miejskie Przedszkole nr 32Podstawa prawna: [...]

Biblioteka przedszkolna

Typ: Rejestr.Dostęp: Do wglądu w pokoju intendenta dla pracowników przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole nr 32Podstawa prawna: Rozporządzenie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 listopada 1989r. w sprawie zasad ewidencji materiałów [...]

metryczka