Ogłoszenia

Ogłoszenia

INFORMACJA ODNOŚNIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający przeprowadza czynności i bada oferty, w związku z tym informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w ciągu 14 dni. [...]

ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu, dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw  dla Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie. [...]

Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu, dostawy i montażu sprzętu multimedialnego dla Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu, dostawy i montażu sprzętu multimedialnego dla Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie [...]

Sprawozdanie finansowe

„Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Miejskie Przedszkole 32 realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art.6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  (tj. DZ. U. z 2016 [...]

Nabór na stanowisko intendenta

Nabór na stanowisko intendenta w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie. Dyrektor Miejskiego Przedszkola 32 w Częstochowie w dniu 26 czerwca 2014 r.  ogłasza nabór na stanowisko Intendenta. Nazwa i adres jednostki [...]

metryczka