Majątek

Majątek

Majątek II LO 31.12.2023r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2023r. [...]

MAJĄTEK II LO 31.12.2022 r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2022 r. [...]

MAJĄTEK II LO 31.12.2021r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2021 r. [...]

MAJĄTEK II LO 31.12.2020r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2020 r.  [...]

Majątek II LO 31.12.2019r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2019r. [...]

Majątek II LO 31.12.2018r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2018r. [...]

Majątek II LO 31.12.2017r.

Informacja o majątku II LO im.Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2017r. [...]

Majątek II LO 31.12.2016r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2016r. [...]

Majątek II LO 31.12.2015r.

Informacja o majątku II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie - stan na dzień 31.12.2015r. [...]

metryczka