Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem [...]

Zarządzenie dotyczące wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zarządzenie dotyczące wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego [...]

Zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych [...]

Zarządzenie w sprawie przygotowania standardów ochrony małoletnich

Zarządzenie w sprawie przygotowania standardów ochrony małoletnich [...]

Zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości

Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości [...]

Zarządzenie dotyczące regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Zarządzenie dotyczące regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych [...]

Zarządzenie w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego [...]

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji metodą skontrum

Zarządzenie dotyczące inwentaryzacji metodą skontrum [...]

Zarządzenie dotyczące Regulaminu Monitoringu Wizyjnego

Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego [...]

metryczka