Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie

Typ : Rejestr Dostęp : Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie Przedszkole Nr 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Kartoteki zarobkowe

Typ: Archiwum  Dostęp: Do wglądu w księgowości dla osób, które wykażą interes prawny.  Dział: Miejskie Przedszkole nr 1 Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze [...]

Rejestr dzieci zapisanych do Miejskiego Przedszkola Nr 1

Typ: Rejestr.Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole Nr 1Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. [...]

Rejestr skarg i wnioskow

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 1Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Rejestr wypadkow

Typ: Rejestr Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 dla osób, które wykażą interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole nr 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Archiwum Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie przedszkole nr 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); [...]

Biblioteka - księgozbiór

Typ: Rejestr Dostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole nr 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i [...]

Książka kontroli

Typ : Rejestr Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji Dział: Miejskie Przedszkole Nr 1 Podstawa prawna:Ustawa o systemie oświaty( art. 39 ust. 1 ) [...]

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1

Typ : Rejestr Dostęp : Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie przedszkole Nr 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp : Za pośrednictwem dyrekcji Dział : Miejskie Przedszkole Nr 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Akta osobowe pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektoraDział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1Podstawa prawna: "Jednolity, rzeczowy wykaz akt Miejskiego Przedszkola Nr 1 w oparciu o Wyciag z jednolitego, [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: Archiwum.Dostęp: Z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole Nr 1Podstawa prawna: " Jednolity, rzeczowy wykaz akt Miejskiego Przedszkola Nr 1" w oparciu o Wyciąg z jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla [...]

Księga inwentarzowa

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji i głównej księgowejDział: Miejskie Przedszkole Nr 1Podstawa prawna: "Jednolity, rzeczowy wykaz akt Miejskiego Przedszkola Nr 1" w oparciu o Wyciąg z jednolitego,rzeczowego wykazu akt dla [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Rejestr.Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji i wychowawcówDział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1Podstawa prawna: Rozporzadzenie MENIS z dn. 19.02.2002r w sprawie prowadzenia przez przedszkola [...]

metryczka