Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie 10/21

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) [...]

Zarządzenie 9/21

ZARZĄDZENIE NR 09 /2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie [...]

Zarządzenie 8/21

ZARZĄDZENIE NR 07/2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie planu działania Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie w zakresie realizacji przedsięwzięć obrony [...]

Zarządzenie 6a/21

ZARZĄDZENIE NR 6a/2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych [...]

Zarządzenie 6/21

ZARZĄDZENIE NR 06/2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w [...]

Zarządzenie 5/21

ZARZĄDZENIE NR 05/2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie aneksu do regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego dodatku motywacyjnego [...]

Zarzadzenia 3/21

ZARZĄDZENIE NR 03 /2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji, określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz powołania Komisji [...]

Zarządzenie 03/21

ZARZĄDZENIE NR 03 /2021 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. [...]

Zarządzenie 02/21

ZARZĄDZENIE NR 02/21 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami [...]

Zarządzenie 01/20

ZARZĄDZENIE NR 01/201 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia spisu z natury stanu zapasów artykułów żywnościowych [...]

Zarządzenie 16b/20

ZARZĄDZENIE NR 16b /2020 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania i nauczania [...]

Zarządzenie 16a/20

ZARZĄDZENIE NR 16a /2020 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia spisu z natury stanu zapasów artykułów żywnościowych [...]

Zarządzenie 16/20

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie aneksu do regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz [...]

Zarządzenie 18/20

ZARZĄDZENIE NR 18 /20 p.o. dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka oraz powołania komisji do [...]

metryczka