Kontrole

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w roku 2020

LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieKontrola realizacji zaleceń z protokołu DK-CZ [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2019

LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieObserwacja egzaminu zawodowego - część praktyczna [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2018

Kontrole przeprowadzone w 2018 LPOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowiePrzeprowadzenie obserwacji [...]

metryczka