Kontrole przeprowadzone w roku 2019

LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)
1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieObserwacja egzaminu zawodowego - część praktyczna E-1414.01.2019bez uwag
2Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieKontrola doraźna - kontrola realizacji zaleceń wydanych w protokole kontroli nr DK-CZ 5533.2.154.201831.01.2019bez uwag
3Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Dzieci i MłodzieżyOcena stanu sanitarnego szkoły18.03.2019bez uwag
4Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieKontrola doraźna - nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli, przestrzeganie zasad oceniania i klasyfikowania, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz przestrzeganie ich praw i związku z interwencją rodziców23.04.2019bez uwag
5Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie -Sekcja Oświaty  ZdrowotnejOcena realizacji programów edukacyjnych23.05.2019bez uwag
6Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieObserwacja części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie M.1718.06.2019bez uwag
7Archiwum Państwowe w CzęstochowieKontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach24.09.2019bez uwag

metryczka


Wytworzył: Karol Kaczmarek - Dyrektor Szkoły (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Renata Puchała (20 sierpnia 2020, 10:36:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4243