Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 1/01/2020 w sprawie wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami (34kB) word
Zarządzenie nr 2/01/2020 w sprawie zmiany stawki za żywienie w przedszkolu (36kB) word
Zarządzenie nr 3/02/2020 w sprawie składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie (30kB) word
Zarządzenie nr 4/02/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (19kB) word
Zarządzenie nr 5 /02/2020 w sprawie Regulaminu Rekrutacji (30kB) word
Zarządzenie nr 6/02/2020 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej na 2020 r. (27kB) word
Zarządzenie nr 7/02/2020 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych (27kB) word
Zarządzenie nr 8/02/2020 w sprawie przestrzegania zasad higieny w związku z możliwością wystąpienia Koronawirusa SARS-Co V-2 w przedszkolu (27kB) word
Zarządzenie nr 9/02/2020 w sprawie : ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od 1 marca 2020r. (27kB) word
Zarządzenie nr 10/04/2020 w sprawie terminu i porządku zebrania rady pedagogicznej (28kB) word
Zarządzenie nr 11/05/2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 32 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (31kB) word
Zarządzenie nr 12/05/2020 w sprawie wznowienia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie (14kB) word
Zarządzenie nr 13/07/2020w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Iwona Bialik - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie (19 września 2020)
Opublikował: Elżbieta Zielińska (19 września 2020, 07:46:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2155